michael jordan
menu chicago bulls multimedia inne o_stronie
licznik
Jesteś

osobą która odwiedziła stronę
od 27.XII.2001
buttony
Chcesz się wymienić buttonami?
Wyslij maila

megapliki.pl serwis koszykarski
belka
menu

JUMPSOLES
AIR ALERT 2
ATTACK
WZROST
SUPER DUNKS 2
SUPER DUNKS 3
CROSSOVER

ATTACK

CHWYT – aktywne wejście w posiadanie piłki jest elementem poprzedzającym wykonanie wszystkich innych elementów technicznych z piłką . Pewny chwyt piłki zapewnia płynne prowadzenie gry.

Rozróżniamy chwyty:
1.Oburącz ( na wysokości klatki piersiowej; dolne – poniżej obręczy biodrowej : z kozła , piłki toczącej się ; górne – nad głowa )
2.Jednorącz - z dochwytem
Chwyt powinien być poprzedzony uwolnieniem się od obrońcy czyli wyjściem do piłki.
Piłkę chwyta się nie całymi dłońmi , lecz tylko palcami . Powierzchnia chwytająca powinna być ułożona prostopadle do kierunku lotu piłki

RZUT – skierowanie piłki do kosza jest najważniejszym elementem w technice koszykówki, będąc równocześnie celem gry

Przedstawiamy podział rzutów uwzględniając:

1.Prace ramion
- rzut oburącz ( znad głowy , sprzed klatki piersiowej , z dołu )
- rzut jednorącz ( znad głowy , sprzed klatki piersiowej , „hakiem „ – prawą lub lewą ręką „podchwytem „ lub „nadchwytem”
- rzuty sytuacyjne , np. dobitki lub tzw. Wsady- umieszczenie piłki w kosza z ponad obręczu

2.Praca nóg
- rzut z miejsca
- rzut z ruchu z odbicia z jednej nogi :

a) w wyskoku z miejsca
b) w wyskoku po zatrzymaniu się na 1 lub 2 tempa
c) w zależności od przemieszania się tuz przed oddaniem rzutu : w przód , w tył , w bok
d) rzut z „wybicia” ( połączenie faz dwutaktu z rzutem z odbicia z obydwu nóg )
e) rzut z „założenia „ ( po minięciu obrońcy obrotem w przód )

3.Odległośc od kosza :
- rzuty spod samego kosza
- rzuty z półdystansu ( 4-5 m od kosza )
- rzuty z dystansu ( około 6-7 m od kosza )

4. Kąt, pod jakim oddajemy rzut w stosunku do tablicy:
- rzuty „pośrednie’ – z dotknięciem tablicy
- rzuty bezpośrednie

5. Łuk rzutu ( tor lotu piłki ) :
- wysoki
- średni ( najbardziej zalecany )
- niski (płaski )

6. Skuteczność
- rzuty skuteczne ( celne )
- rzuty nieskuteczne ( niecelne )

7. Linię celowania :
- nad piłką
- pod piłką

8. Ustawienie w stosunku do kosza :
- przodem
- bokiem
- tyłem

ZATRZYMANIE Z PIŁKĄ – po zatrzymaniu piłki natychmiast przenosimy na wysokość.

OBROTY Z PIŁKĄ – elementy indywidualnego ataku szkolimy na poszczególnych pozycjach twarzą do kosza. Błędem jest zbyt szybkie wprowadzenie „indywidualnych pozycji „ a szczególnie zbyt wczesne nauczanie wysokich zawodników na pozycji centra tyłem do kosza.

Zalecana kolejność nauczania :
1.Pozycje na wprost do kosza
2.Pozycje rozgrywających
3.Pozycje skrzydłowych
4.Pozycje tyłem do kosza na linii rzutów wolnych z odwróceniem się w kierunku kosza przez obrót w przód .
5.Pozycje średnie i niskie tyłem do kosza z odwróceniem się w kierunku kosza przez obrót przód klub tyłem w zależności od zachowania się obrońcy

W pierwszej fazie nauczania dążymy do gry 1:1 preferując minięcie przez wykonanie jednego kozła, rzadziej dwóch . Koniecznie należy akcentować uwalnianie się do piłki i przyjęcie pozycji potrójnego zagrożenia . Bardzo trudne jest przyjęcie stabilnej postawy po ruchu, jeszcze trudniej pod naciekiem kryjącego . Stąd jak najszybciej umożliwić zawodnikom ćwiczenie z przeciwnikiem . Pamiętamy , że jedną z ważniejszych zasad jest skracanie nauczania w formie ścisłej i dążenia do wymuszenia myślenia, „ czytania” zachowań obrońcy i ruchu współpartnerów . W dalszym etapie możemy przenieś grę 1:1 na 3 / 4 i na całe boisko.

POZYCJA POTRÓJNEGO ZAGROŻENIA – zawodnik ataku w chwili otrzymania piłki w strefie podkoszowej przeciwnika powinien przyjąć postawę potrójnego zagrożenia ( PPZ ). Przez co rozumieć ten termin ? Otóż przyjmujący PPZ, zawodnik stwarza sobie następujące możliwości :
- rzutu
- podania piłki do partnerów
- minięcia obrońcy przez wykonanie jednego lub dwóch kozłów

Gracz posiadający piłkę musi mieć skierowany wzrok na :
- kosz – gotowość rzutu
- swoich partnerów – gotowość podania
- obrońcę – gotowość minięcia

Atakujący obserwując obrońcę ocenia , gdzie jest środek ciężkości jego ciała ( odpowiednie balansowanie ). Musi umieć ocenić położenie , zawsze szukać słabszej strony obrońcy i wykorzystywać swoją siłę . Słabą stroną obrońcy jest strona przy nodze ustawionej z przodu ( wykrocznej ) lub przy nodze ugiętej w stawie kolanowym . Atakujący powinien od razu ustawić się po słabej stronie obrońcy. Piłkę unieść na wysokość barków, jak najwygodniej dla anatomicznej postawy zawodnika . Ustawić nogi równolegle lub rozkrocznowykrocznie, tak żeby w każdej chwili środek ciężkości mógł być przeniesiony do ruchu minięcia . Bardzo istotne w PPZ jest natychmiastowe ustawienie stóp, obręczy biodrowej i barkowej w kierunku kosza. Często zawodnicy naciskani przez obrońców odwracają się bokiem , co ogranicza możliwości rozegrania akcji przez podanie lub wykonanie rzutu. Czasami stosuję się pozycję podwójnego zagrożenia, w którym wyróżnić można możliwość podania i minięcia.

Ćwiczenie na odczytywanie słabej pozycji obrońcy :

Obrońca z piłką stoi pod koszem. Atakujący naprzeciw – nieco za linią 6,25, Obrońca podaje piłkę biegnącemu ku niemu zawodnikowi ataku, który zatrzymuje się na jedno temp.

a) obrońca przenosi ciężar ciała na prawą nogę, atakujący po zatrzymaniu na jedno temp mija obrońcę po jego słabej stronie ( prawej ) przez złożenie prawej nogi daleko za nim ; wykonuje jeden kozioł , dostawia lewą nogę i oddaje rzut

b) podobnie , z tym że obrońca przenosi ciężar ciała na lewą nogę , a atakujący mija go lewą nogą z jego lewej strony

GRA 1:1

Ćw.1 – rys 12

attack jump wyskok trening training
01 – wykonuje podanie do 01
X – zajmuje pozycję w pomocy
02 – podaje powrotnie do 01
X – zatrzymuje się przez 01 i ukierunkowuje 01
01 – próbuje minąć , gra 1:1

Ćw.2 – rys. 13

attack jump wyskok trening training
 01 – wykonuje podanie do 01
01 – wybiega za plecy X i próbuje ścięcia do linii rzutów osobistych , a następnie wybiega do przeciwległego rogu boiska , tu otrzymuje podanie od 02
x – stara się odciąć podanie

Ćw.3 – rys. 14

attack jump wyskok trening training
01 – wykonuje podanie do T
X- odskakuje do linii pomocy
01 – ścina do linii rzutów osobistych
T – podaje do 01
X – stara się odciąć podanie
01 i X – gra 1:1
01 – wykonuje tylko jeden kozioł i oddaje rzut

Ćw.4 – rys. 15

attack jump wyskok trening training
01 – podaje do T i wybiega do rogu boiska
X – ustawia się na linii pomocy
01 – wraca na swoje poprzednie miejsce i otrzymuje podanie od T
X – zatrzymuje i ukierunkowuje 01
01 – wykonuje kolejne podanie do T i ścina do przeciwległego rogu boiska
X – stara się odciąć podanie
01 i X – grają 1:1

Ćw.5

Dwóch zawodników w walce na tablicy gra do trzech uzyskanych koszy . Ten , który zbierze piłkę po ostatnim celnym trafieniu rozpoczyna grę 1:1 na całym boisku – na którym ustawieni są zawodnicy „ pomocniczy” do ewentualnego podania powrotnego . Nie można grać długim podaniem. Po rzucie do kosza po przeciwnej stronie znów gra do trzech koszy.

Sposób uwalniania się od piłki – rys. 16

attack jump wyskok trening training
Uwolnienie się przez :
1.Wyjście
2.Ścięcie
3.Minięcie
4.Odejście

RZUT Z WYSKOKU

W koszykówce, jak w każdej innej grze zespołowej, o wyniku stanowi cały zespół. Jest jednak moment w którym indywidualne wyszkolenie zawodnika decyduje o powodzeniu całej akcji . Załóżmy, że po całej serii zabiegów taktycznych piłka trafia do zawodnika , który znajduje się w najdogodniejszej sytuacji do oddania rzutu , niestety on pudłuje i tym samym niweczy wysiłek pozostałych kolegów. Z tego wynika , że rzut jest najważniejszym elementem w technice koszykówki, a także głównym celem gry .

NAUKĘ ROZPOCZYNAMY OD PRACY RĄK.

Piłkę trzymamy w szeroko rozwartych palcach prawej lub lewej ręki nad czołem . Drugą ręką podtrzymujemy piłkę z przodu lub z boku . Łokieć ręki skierowany jest do wewnątrz, a wzrok przed siebie. Wyrzut piłki następuje po wyprostowaniu ręki w stawie łokciowym , po strzepnięciu nadgarstka oraz po nadaniu końcami palców rotacji wstecznej piłce

Ćw.1

W pozycjach wyizolowanych ( siad , klęk ) ćwiczący układa piłkę na  z jednoczesna samokontrolą ułożenia piłki. Następnie prostuje rękę z piłka w stawie łokciowym i wraca do pozycji wyjściowej

Ćw.2

W parach – jeden z ćwiczących w siadzie prostym – wyrzuca piłkę do partnera . Po określonej ilości rzutów następuje zamiana . Partner pomaga w ocenie prawidłowej pracy rąk.

Ćw.3

Ćwiczący z piłka ustawiony jest przed ścianą .Piłkę trzyma w prawej lub lewej ręce nad czołem , wolną ręką podtrzymuje piłkę z boku lub z przodu. Następnie opiera piłkę z ręką o ścianę, kontrolując w ten sposób prawidłowe ułożenie: ramienia, przedramienia , palców na piłce oraz ręki podtrzymującej piłkę . Odchodzi krok od ściany, ugina nogi w stawach skokowych , kolanowych i biodrowych. Nogę po stronie ręki rzucając wsuwa pół stopy do przodu. W następnej kolejności ćwiczący prostuje : nogi w stawach, rękę z piłką , wyrzucając ją w kierunku ściany. Po chwycie piłki ponownie podchodzi do ściany i powtarza ćwiczenie.

Ćw.4

Ćwiczący z piłką ustawia się pod koszem . Prostuje ugięte nogi i równocześnie rękę , wykonując rzut do kosza.

Praca nóg

Zawodnik , który znajduje się w ruchu, musi natychmiast ustabilizować swoje ciało, aby bez utraty równowagi przygotować się do oddania rzutu. Dlatego bardzo istotny jest moment zatrzymania, które wykonujemy na lub jedno tempo. Korzystniejsze jest zatrzymanie na jedno tempo , ponieważ po nim można minąć obrońcę odkrywając dowolną nogę od podłoża. Zatrzymanie czyli naskok wykonujemy przez pięty, kierując stopy w stronę kosza jeszcze przed wyskokiem. Po oddaniu rzutu lądujemy  na ugięte nogi z rozstawionymi stopami szerzej niż linia bioder.

Ćw.5

Ćwiczący wykonuje krok do przodu następnie poprzez pięty na śródstopie robi naskok. Po odbiciu się wykonuje wyskok w górę i ląduję na ugięte nogi. Stopy rozstawiając szerzej niż linia bioder

Ćw.6

W marszu ćwiczący co pewien czas wydłuża pierwszy krok i wykonuje naskok przez piętę na śródstopie nogi prawej, dołącza nogę lewą. Wykonuje wyskok z góry po czym ląduje na ugiętych nogach. Następnie wykonuje ćwiczenie ze zmianą nóg .

Ćw.7- rys.17
attack jump wyskok trening training

Ćwiczący ustawia się na jednej z linii wyznaczonych na boisku i porusza się w marszu w prawo, w skos i w lewo, wydłuża pierwszy krok i poprzez piętę nogi prawej na śródstopie wykonuje naskok, następnie dołącza nogę lewą. Wykonuje wyskok w górę . W momencie wyjścia w górę sylwetka musi zostać ustawiona przodem do kosza. UWAGA: w momencie wydłużenia kroku, przed naskokiem ruch powinien być naturalny bez przesadnego skrętu bioder. Lądowanie na ugięte nogi. Następnie ćwiczący zmienia nogę i wykonuje ćwiczenie jak wyżej.

<<< Poprzednia strona Następna strona >>>UWAGA: TRENING WYKONUJESZ NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS NIE PONOSI ŻADNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONTUZJI POWSTAŁYCH PODCZAS WYKONYWANIA PROGRAMU ATTACK.
sonda
forum2
subskrypcja lista mailingowa
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowoœciach w serwisie, wpisz poniżej swój adres email.wyszukiwarka szukaj znajdz
ramka_dol Kliknij i nakarm głodne
dziecko z serwisem
www.MichaelJordan.pl
akcja pajacyk
ramka_dol
ramka_dol